Når kan man søke om uføretrygd?

Når kan man søke om uføretrygd? Hvem bestemmer når man kan søke? Hva er sykdom? Hva er hensiktsmessig behandling? Hvor lenge skal en forsøke arbeidsrettede tiltak?