Er kneskade yrkesskade?

Hvis man skal få yrkesskadeerstatning for en skade, må man bevise at skaden skyldes en arbeidsulykke.