Hva er riktig uføretidspunkt?

Når NAV innvilger uføretrygd, blir stønaden innvilget fra det tidspunktet søkeren ble varig ufør. Uføretrygden blir beregnet ut fra et gjennomsnitt av de tre beste inntektsårene i løpet av de fem siste årene før man ble ufør. Problemet oppstår i mange saker der NAV anbefaler søkeren å forsøke arbeidsrettede tiltak i stedet for å søke om uføretrygd. Hvis søkeren gjennomfører et arbeidsrettet tiltak av et visst omfang, vil NAV si at søkeren ikke var varig ufør før på et senere tidspunkt.