Utvidet rett til omsorgspenger ved kronisk syke og funksjonshemmede barn

Foreldre har rett til omsorgspenger når de er hjemme med sykt barn eller følger barnet til lege. Fram til barnet er 12 år, har foreldrene rett til omsorgspenger i ti dager. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, har foreldrene rett til omsorgspenger til og med det året barnet fyller 18 år.

Hver av foreldrene har rett til stønad i ti dager per år for ett barn. Har man omsorgen for mer enn to barn, har man 15 dager med stønad per år. Enslige forsørgere har 20 dager med omsorgspenger for ett barn og 30 dager for mer enn to barn.

Rett til utvidet stønad ved kronisk sykdom

Når barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet, kan forelderen få ti dager med omsorgspenger ekstra. Vilkårene er at barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet og at det er markert høyere risiko for fravær fra arbeid. I tillegg må NAV ha godtatt at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Lovgiver har bestemt hvilke sykdommer som kan gi utvidet rett til omsorgspenger og det er disse sykdommene:

 1. Betydelige hjertesykdommer
 2. Kreftsykdommer
 3. Betydelige hjerneskader (for eksempel cerebral parese, epilepsi, psykisk utviklingshemming, degenerative hjernesykdommer)
 4. Betydelige lammelser
 5. Muskeldystrofier og annen alvorlig muskelsykdom
 6. Diabetes mellitus, Føllings sykdom og andre alvorlige metabolske sykdommer
 7. Autisme og andre barnepsykoser
 8. Kronisk nyresykdom
 9. Residiverende urinveisinfeksjoner
 10. Kroniske anemier
 11. Kronisk blødersykdom
 12. Immundefekter
 13. Kronisk leversykdom
 14. Leddgikt og andre kroniske revmatiske sykdommer
 15. Lupus erythematosus disseminatus
 16. Astma og annen kronisk lungesykdom
 17. Osteogenesis imperfecta og andre skjelettsykdommer med betydelige funksjonshemninger
 18. Blinde og svaksynte barn
 19. Døve og sterkt tunghørte barn
 20. Cystisk fibrose
 21. Ulcerøs kolitt
 22. Crohns sykdom
 23. Coeliaki i aktiv fase
 24. Addisons sykdom
 25. Cushings sykdom
 26. Alvorlige medfødte misdannelser
 27. Andre betydelige kroniske sykdommer og funksjonshemninger enn de som er nevnt ovenfor

Kan ME /CFS gi utvidet rett til omsorgspenger?

Sykdommen ME/CFS rammer barn og unge og de fleste av disse blir pleiet av foreldrene i hjemmet. De mest alvorlig ME-syke barna er sengeliggende og er bare i stand til å utføre lette aktiviteter som tannpuss og inntak av mat. De kan ha behov for hjelp til personlig hygiene og matinntak. Noen har også behov for sondeernæring fordi de ikke kan svelge maten. Det er derfor i mange tilfeller helt nødvendig at foreldrene er hjemme fra jobb.

Til tross for det store hjelpebehovet disse barna har skal det svært mye til for at ME hos barn/ungdom skal gi rett til utvidet antall dager med omsorgspenger.

Også andre sykdommer enn de som er oppregnet i forskriften kan gi rett til utvidet rett til omsorgspenger etter pkt. 27. Sykdommen må da kunne likestilles med de som er oppregnet i listen over. Trygderetten har i flere avgjørelser uttalt at den ikke mener kronisk utmattelsessyndrom er sammenlignbart med sykdommene i listen. Trygderetten har i flere avgjørelser lagt vekt på om barnet blir sondeernært. I praksis må en forstå det slik at Trygderetten mener bare vil være aktuelt med utvidet rett til omsorgspenger til foreldrene til ME-syke barn dersom barnet er så alvorlig rammet av sykdommen at det må bli sondeernært.

Jeg har hatt mange klienter som har sykdommen ME. Jeg har sittet i møter med dem og sett hvor syke de er. Det gjør inntrykk å se hvor sterk lidelsen er. Jeg har snakket med foreldre som har ME-syke barn, unge voksne som ligger i en seng i et mørkt rom hele døgnet og knapt greier å spise. Jeg synes det er interresant å se hvordan Trygderetten sammenligner denne sykdommen med andre sykdommer og så enkelt kommer til den konklusjonen at ME ikke er en sykdom som kan sammenlignes med dem på listen. Hvorfor er det så klart verre å være døv eller blind, fremfor å ligge i en seng? Når en ser på tap av livskvalitet, er det ikke så klart. Jeg kan ikke annet enn å tenke at sykdommen ME blir undervurdert. 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..