Krav om nedsatt arbeidsevne for å få arbeidsavklaringspenger fra NAV

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må det foreligge sykdom, skade eller lyte og denne må være hovedårsaken til at inntektsevnen og arbeidsevnen er nedsatt.

Etter ftrl §11-5 er det et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid. Når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, skal det blant annet legges vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

Det heter i NAVs rundskriv følgende:

Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, skade eller lyte i lovens forstand, skal det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sykdomsbegrepet er dynamisk i den forstand at innholdet vil forandres over tid i samsvar med utviklingen innenfor legevitenskapen mv.

I vurderingen av om vilkårene i ftrl § 11-5 er oppfylt må det foreligge en diagnose, men diagnose alene vil isolert sett være underordnet. Det vesentlige i denne sammenhengen vil derimot være hvilke konsekvenser helsetilstanden har for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, til tross for sine helsemessige begrensninger.

Det må altså gjøres en individuell og konkret vurdering av hvilke muligheter personen har i arbeidslivet. Det må være snakk om reelle muligheter. NAV kan ikke forutsette at personen skal finne en jobb som er fritatt for fysiske krav, uten stress, som kan tilrettelegges for tidspunkter og steder, gir tilgang til hvile osv. Det blir rent hypotetisk at det finnes slikt arbeid.

Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt mens en får bistand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Personen skal derfor vurderes mot ethvert arbeid de er i stand til å utføre. Det skal også vurderes om personen kan ha en deltidsstilling.

Arbeidsavklaringspenger skal være en midlertidig økonomisk støtte mens søkeren gjøres i stand til å stå på egne ben. Det er ikke tale om en varig ytelse og det kreves derfor ikke at arbeidsevnen er varig nedsatt.

Når kan man søke om uføretrygd?

Hvor mye er ung ufør tillegg?

Advokat Arild Almklov bistår i saker som gjelder arbeidsavklaringspenger.

Kontakt advokat Arild Almklov

3 kommentarer

  1. Hi jeg vet.. Vet ikke hva skal jeg start pa. Men jeg ble skade. I prksis. Med Nav.. Min legen Han er ikke bar lengen.. MA jeg er syk fardi. Jeg ble kast UT av Norge grun av system I Nav…. De tok alt hva de trenger.. De Har bruk min retehet min. PA monge forskjlig mott. No bor jeg I utland I Manchester.. Jeg Har ingen penger na. Hva Kan de hjelp Meg….

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..