EØS-forordningen: Hvilken betydning får den for deg?

I forordning 883/04 som ble bindende for Norge i 2012, er det ikke et krav at man må oppholde seg i landet man får trygd fra. Det betyr at det ikke nødvendigvis er, og heller ikke har vært, ulovlig å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger i utlandet. Mange saker har blitt feilbehandlet siden EØS-forordningen kom. Det gjenstår å se hvordan NAV vil løse dette.

Trakassering på arbeidsplassen

En arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver er ansvarlig for skader som arbeidstakeren blir påført under utføringen av arbeidet. Dersom en ansatt blir trakassert på jobb, er det noe arbeidsgiveren kan bli erstatningsansvarlig for.