Rettigheter ved mobbing på skolen

Skolen har omsorgsplikt for alle barn. Det følger av opplæringsloven at barn har krav på trygghet og omsorg. Å bli mobbet på skolen kan føre til alvorlige skadevirkninger for barn. Det å føle seg utrygg på skolen, hvor en har plikt til å møte hver dag, kan få store følger for utviklingen til barnet.

Det gjør at barn har en rett til å bli beskyttet fra å oppleve mobbing på skolen. Barna har klare rettigheter i loven dersom de blir utsatt for mobbing.

Har du eller noen du kjenner opplevd mobbing?

Hva er mobbing?

Det kan ofte være uenighet om det barnet opplever kan defineres som mobbing. Det er derfor viktig at skolen er kjent med hva som regnes som mobbing.

Lovgiver har gitt en definisjon av mobbing i forarbeidene Ot prp nr 72 (2001-2002), som lyder slik:

«Ein person er mobba når han eller ho, gjentekne gonger og over tid, er utsett for negative handlingar frå ein eller fleire personar.»

For å betegne noe som mobbing, må fire elementer være på plass. Det må inneholde:

  1. Agressiv / hensynsløs atferd
  2. Det må gjenta seg og vare over tid
  3. Det må være en ubalanse i styrkeforholdet
  4. Det skjer uten provokasjon fra offerets side

Mobbing omfatter både direkte angrep og utestenging / isolering.

Krav til det psykososiale miljøet

Opplæringsloven § 9A-3 stiller krav til det psykososiale miljøet. Der heter det:

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.»

Dette innebærer at den enkelte elev har krav på trygghet. Skolen har en plikt til å jobbe for et godt miljø. Hvis en lærer får en mistanke om at noen blir utsatt for mobbing, må læreren undersøke og gripe inn. Skolen må sette inn tiltak som kan forhindre at mobbingen fortsetter.

Et problem vil ofte være at lærerne ikke oppdager mobbingen. Særlig kan det skje dersom skolen ikke har gode nok rutiner for å oppdage mobbing og hvis de ansatte mangler kunnskap om hvordan mobbing arter seg. Da vil skolen kunne bli erstatningsansvarlig for de manglende rutinene. Når mobbingen først er oppdaget, er spørsmålet om skolen setter i verk gode nok tiltak for å forhindre mobbingen. Hvis mobbingen ikke opphører, er tiltakene ikke gode nok og man må prøve noe annet.

Skolen plikter å ha rutiner for å håndtere mobbing. Det skal lages en plan, hvor det tydelig fremgår hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og fastsettes frister.

Klage til Fylkesmannen

Hvis en elev og foreldre har klaget til rektor på skolen og ikke føler at de får den hjelpen de trenger av skolen, kan de sende en klage til Fylkesmannen i fylket der de bor. Fylkesmannen skal da undersøke om skolen har fulgt sin aktivitetsplikt. Skolen må gi Fylkesmannen alle opplysningene de har om saken, vise at de har laget en skriftlig plan og begrunne det. Hvis Fylkesmannen mener dette ikke er nok, kan Fylkesmannen fatte vedtak om hva skolen skal gjøre for å hindre mobbingen. Fylkesmannen skal la alle parter bli hørt før de tar avgjørelsen.

Rett til erstatning for mobbing

Skolen kan bli erstatningsansvarlig for de skader barnet har fått som følge av mobbingen. Les om en sak om erstatning herKommune kjent ansvarlig for mobbing på skolen

Det rettslige grunnlaget for erstatningskrav er arbeidsgiveransvaret, jf. skadeserstatningsloven § 2-1, som innebærer at skolen kan bli erstatningsansvarlig for å ha utvist uaktsomhet overfor et barn. Hva som kreves av skolens ansatte ble behandlet i en sak for Høyesterett i 2012 (Rt-2012-146 -Mobbedom II). Der uttalte Høyesterett at det

(38 ) Avgjørende er om kommunens ansatte – lærere, rektorer og

PP-tjeneste – kan bebreides at omsorgsplikten overfor A ikke ble

tilfredsstillende ivaretatt.

Vurderingen er altså om skolens håndtering av saken er utenfor det man med rimelighet kunne forvente. Det er spørsmål om kommunens ansatte, lærere og rektor, kan bebreides at omsorgsplikten overfor barnet ikke er tilfredsstillende ivaretatt. Skolen er ansvarlig for alle feilene skolen har gjort. Det er ikke nødvendig å påvise at hver enkeltes feil eller forsømmelse er tilstrekkelig til at vedkommende kan gjøres ansvarlig.

Les også Menerstatning for PTSD

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..