Kommune kjent ansvarlig for mobbing på skolen

En tidligere skoleelev og hans foreldre gikk til sak mot kommunen hvor han gikk på barneskole og krevde erstatning for skadene han fikk etter å ha blitt utsatt for mobbing. Hålogaland lagmannsrett behandlet saken i april i år. Spørsmålene i saken var om skolen hadde brutt sin plikt til omsorg overfor ham og om det gjorde kommunen erstatningsansvarlig. Lagmannsretten fant at skolen hadde brutt sin lovbestemte plikt og var ansvarlig for mobbing. Mannen fikk likevel ikke erstatning fordi han ikke greide å bevise at han hadde lidt et økonomisk tap som følge av mobbingen.

Skolen har plikt til å sørge for et godt miljø

Det følger av opplæringsloven at skoleelever har krav på et godt psykososialt miljø. Ved brudd på denne plikten kan skolen bli erstatningsansvarlig.

Lagmannsretten mente at saken ikke bare dreide seg om mobbing. Også andre former for krenkelser som gutten var utsatt for, innebar brudd på omsorgsplikten. Retten uttalte

«Begrepet krenkelser skal tolkes vidt, slik det fremgår av senere presiseringer i forarbeid til endringer i opplæringsloven, jf. Prop.57 L (2016–2017). Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene er ment å omfattes. Ut fra helheten i lovarbeidet fra bestemmelsene om det psykososialt skolemiljø først kom inn i loven i 2002, og frem til i dag, legger lagmannsretten til grunn at de språklige presiseringene ikke er noen realitetsendring.»

Flere vitner forklarte seg om alvorlige hendelser i skolegården. Foreldrene hevdet at de hadde meldt fra til skolen om mobbingen flere ganger, men det kunne ikke bevises. Lagmannsretten la vekt på at foreldrene hadde sendt et brev til rådmannen, hvor de beskrev mobbingen.

Gutten forklarte om sine opplevelser for retten. Han fortalte at han hadde blitt plaget og kalt stygge ting i lengre tid. Han forklarte at han ofte reagerte med sinne og agresjon. Retten måtte ta stilling til hvilken betydning det hadde at gutten selv var skyld i flere av hendelsene. Retten hadde forståelse for at det var en utfordring for skolen, men mente at det ikke fritok skolen fra sin plik til å ivareta den enkelte elev. Skolen hadde likevel plikt til å sette iverk tiltak overfor gutten.

Lagmannsretten fant det bevist at skolens lærere og ledelse visste at gutten ble krenket av de andre elevene. Når skolens ansatte ikke grep inn og forhindret mobbingen, var den ansvarlig for skadene den påførte  ham.

Streng plikt for elever med spesielle behov

Retten la vekt på at det er en lavere terskel for å dømme skolen når eleven har særlige behov. I dette tilfellet hadde gutten ADHD og behov for tilrettelegging. Retten mente skolens håndtering av gutten hadde vært klanderverdig, blant annet hadde utestengelse fra klasserommet vært en stor påkjenning for gutten. Retten mente det var et diskriminerende tiltak som ikke tok hensyn til guttens spesielle behov.

Samlet sett mente retten at skolen hadde brutt sin plikt til å sørge for et godt psykososialt miljø og at skolen hadde opptrådt uaktsomt.

Gutten fikk imidlertid ikke rett til erstatning. For å kunne tilkjennes erstatning må det i tillegg til ansvarsgrunnlag foreligge et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og de omstendigheter som tilsier at det foreligger ansvarsgrunnlag. Etter lagmannsrettens vurdering var det ikke sannsynliggjort noen skade som hadde resultert i et økonomisk tap.

Hvis du vil lese mer om erstatning, kan du se her Erstatning

Har du spørsmål om erstatning etter mobbing, kan du ta kontakt med helsejus her: Kontakt

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..