Trakassering på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven har regler for hva som er akseptabel opptreden overfor en ansatt. Etter arbeidsmiljøloven § 4-3 har en arbeidstaker krav på at arbeidet tilrettelegges slik at respekt og verdighet ivaretas. En arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver er ansvarlig for skader som arbeidstakeren blir påført under utføringen av arbeidet. Dersom en ansatt blir trakassert på jobb, er det noe arbeidsgiveren kan bli erstatningsansvarlig for.

I 1997 behandlet Høyesterett en sak, der en ansatt over tid hadde blitt mobbet og trakassert av de andre på arbeidsplassen. De ansatte var uenige i ansettelsen og bestemte seg for å plage arbeidstakeren til denne sluttet. De brukte både verbale trusler og plagsomme handlinger, som f eks å henge opp en edderkopp på de ansattes kontor.

Høyesterett uttalte at

«meget av det som foregår av mobbing på arbeidsplasser ikke kan medføre erstatningsansvar, selv om handlingene kan være utiltalende og kritikkverdige». Det ble imidlertid samtidig uttalt at en arbeidstaker ikke kan «utsettes for en mobbing som overstiger den terskel som kan utløse erstatningsansvar». Det fremgår av dommen at det avgjørende er om de «konkrete handlinger som utgjør mobbingen, objektivt sett må sies å tilfredsstille de vilkår som loven foreskriver for at arbeidsgiveren skal bli ansvarlig».

Retten mente at mobbing og trakassering på arbeidsplassen henger så nært sammen med arbeidet, at det er naturlig å gjøre arbeidsgiveren ansvarlig for skade det påfører. Arbeidsgiveren ble dømt til å betale menerstatning, erstatning for inntektstap og tapt overtid, i tillegg til saksomkostningene.

Spørsmål om det har skjedd trakassering på arbeidsplassen må med andre ord avgjøres ut fra en objektiv norm. For at arbeidsgiveren skal bli ansvarlig må enkelthandlinger eller den samlede opptredenen fra andre ansatte og ledelsen være klanderverdig. Det er ikke tilstrekkelig at man i ettertid finner at arbeidsgiveren kunne eller burde ha handlet annerledes.

Dersom arbeidsgiver skal anses ansvarlig for trakasseringen, må arbeidsgiveren ha vært kjent med at arbeidstakeren ble utsatt for det. Det er derfor viktig at man melder fra til ledelsen om man opplever trakassering på arbeidsplassen. Da får arbeidsgiveren en plikt til å gripe inn og sørge for at trakasseringen opphører.

Mange opplever at arbeidsforholdet blir vanskelig fordi de er i konflikt med en annen ansatt på arbeidsstedet. Det kan føre til vanskelige arbeidsforhold. Ofte er det ikke så lett å oppdage konflikter og forstå hvorfor de oppstår. Det er likevel viktig at arbeidsgiveren forsøker å løse konflikten. Det er viktig at arbeidsgiveren hører begge parter og forsøker å legge til rette slik at konflikter unngås. Det er ikke nok at arbeidsgiveren stanser konflikten ved f eks å sende den ene parten hjem fra jobb. Arbeidsgiveren må sette seg inn i hva som har skjedd og sette inn tiltak slik at det unngås. Hvis arbeidsgiveren har fått meldinger om at en ansatt føler seg trakassert og ikke har forsøkt å gjøre noe for å bedre miljøet på arbeidsplassen, kan arbeidsgiveren bli erstatningsansvarlig overfor arbeidstakeren.

Les også menerstatning for PTSD

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..