Hvem er rådgivende lege i NAV?

Definisjonen på rådgivende lege er en lege som er blitt spurt om å gi råd i en sak. Rådgivende lege i NAV avgir enten uttalelser til NAV eller blir brukt som spesialister for å avgi sakkyndige vurderinger. NAV har faste leger som enten er ansatte i NAV forvaltnings rådgivende legetjeneste eller har en avtale med NAV. Det betyr at NAVs rådgivende leger får betalt av NAV.

Trakassering på arbeidsplassen

En arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver er ansvarlig for skader som arbeidstakeren blir påført under utføringen av arbeidet. Dersom en ansatt blir trakassert på jobb, er det noe arbeidsgiveren kan bli erstatningsansvarlig for.