Trakassering på arbeidsplassen

En arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver er ansvarlig for skader som arbeidstakeren blir påført under utføringen av arbeidet. Dersom en ansatt blir trakassert på jobb, er det noe arbeidsgiveren kan bli erstatningsansvarlig for.