Slutt på aap – hva nå?

Bestemmelsen om varighet av arbeidsavklaringspenger er gitt i folketrygdloven § 11-12. Den definerer en varighet på 4 år før 01.01.18 og 3 år etter. Etter loven kan NAV nå stanse AAP etter 3 år. Jeg har tidligere skrevet om dette i en artikkel her.

Bestemmelsen setter en ytre tidsramme for hvor lenge et medlem kan motta arbeidsavklaringspenger. Den må ses i sammenheng med målet om å legge til rette for å sette i gang nødvendige arbeidsrettede tiltak så tidlig som mulig i sykdomsperioden, og om å legge til rette for å kombinere arbeidsrettede tiltak og medisinsk behandling.

Bestemmelsen angir hvor lenge man kan motta arbeidsavklaringspenger. Tidligere kunne man få forlenget arbeidsavklaringspengene i særlige tilfeller. I den nye loven er det begrenset til to år. Det kan ikke gjøres unntak fra dette. Det betyr at mange risikerer å bli stående uten stønad. I noen tilfeller er det adgang til å søke om arbeidsavklaringspenger på nytt.

I den nye loven kan stønadsperioden unntaksvis forlenges med inntil to år i nærmere angitte tilfeller.

Unntaket fremgår av folketrygdloven § 11-12 andre ledd. Etter denne kan

stønadsperioden  forlenges dersom det er sykdom eller skade som er hovedårsaken til at man ikke er ferdig avklart og man har vært forhindret fra å kombinere behandling og arbeidsrettede tiltak.  I tillegg må søkeren ha vært gjennom langvarig utredning før hensiktsmessig behandling og/eller arbeidsrettet tiltak kunne begynne, eller at brukeren ikke har kunnet kombinere behandling og tiltak. Hvis dette ikke er situasjonen, oppfyller man ikke vilkårene for forlengelse.

Noen vil trenge lenger tid enn tre år for å komme i arbeid eller få avklart framtidig arbeidsevne. Loven åpner derfor for å forlenge perioden med arbeidsavklaringspenger i inntil to år.

De øvrige vilkårene for arbeidsavklaringspenger, herunder vilkåret om nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte jf. § 11-5, må være oppfylt for å kunne innvilge arbeidsavklaringspenger etter § 11-12 andre ledd. Vilkåret om at sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til nedsettelsen, vurderes tilsvarende som under den ordinære delen av stønadsperioden.

Men dette gjelder ikke uten unntak.

Under perioden med AAP skal også NAV foreta seg noe. Det skal i løpet av denne perioden avklares hva som skal skje videre.

Har ikke NAV klart dette, så må det få konsekvenser for hva NAV kan foreta seg videre.

I unntakene til bestemmelsen kan man få AAP utover 3 år dersom helsetilstanden har vært vanskelig å avklare eller man er inne i et omskoleringsløp som tar lenger tid.

Dersom NAV i løpet av disse 3 årene ikke har klart å få avklart din status er det mye som tilsier at tilstanden er slik unntakene beskriver.

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..