Erstatning for personskade: Krav til årsakssammenheng

Det er et vilkår for å ha krav på erstatning, at det er årsakssammenheng mellom skaden og den handlingen som har ført til skaden.

Definisjonen på årsakssammenheng er gjennom rettspraksis fastsatt slik:

For at ulykken skal kunne anses som årsak til de plagene den skadelidte har i dag, må ulykken ha vært en nødvendig betingelse for at skaden skulle inntre, og dersom det foreligger andre årsaksfaktorer, må ulykken i forhold til de øvrige faktorer fremstå som et så pass vesentlig element i årsaksbildet at det er rimelig å knytte ansvar til den. Det følger av Rt 1992 s64 (P-pilledom II), Rt 1997 s1, Rt 1998 s 1565 og Rt 2000 s 418.

Skadelidte har bevisbyrden for at det foreligger årsakssammenheng, men det er tilstrekkelig at det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for at ulykken har vært en nødvendig betingelse enn at den ikke har vært det.

Dersom en skal legge til grunn at det er noe annet som er årsaken til plagene, snus tvilsrisikoen, se Nilsen-dommen Rt 2001 s 320, hvor Høyesterett uttalte:

«Det er i rettspraksis lagt til grunn at spørsmålet om det foreligger årsakssammenheng, må avgjøres ut fra hva som finnes mest sannsynlig, og hvis det er tvil om dette, må tvilsrisikoen påhvile skadelidte. Dette gjelder ikke bare i forhold til spørsmålet om ulykken har bidratt til utvikling av skaden, men må som utgangspunkt også gjelde i forhold til spørsmålet om bidraget fra ulykken har vært nødvendig for at skaden skulle inntre. Dersom det fra den som ansvar blir rettet mot, blir hevdet at hvis ulykken ikke hadde inntruffet, ville skade ha inntrådt av en annen årsak, må imidlertid tvilsrisikoen for den alternative skadeutvikling gå over på denne, såfremt den alternative skadeårsak ikke har noe med den aktuelle ulykke å gjøre, se for eksempel Rt-1984-466, Rt-1996-1718, Rt-1997-883, Rt-1998-186 og Rt-1999-1473

I Rt 2001 s 320 kom retten til at trafikkulykken var en nødvendig betingelse, i det det ikke var holdepunkter for at skadelidte «uavhengig av ulykken ville ha utviklet en tilsvarende sykdomstilstand (s 333).»

Dersom selskapet skal legge til grunn at det er andre forhold som har vært mer vesentlige i årsaksbildet enn ulykken, må det foreligge sannsynlighetsovervekt for at så er tilfelle. Hvis selskapet finner at skadelidte har plager som ville utløst sykdom på et senere tidspunkt, får det konsekvenser for rekkevidden av ansvaret. Ved flere skader kan det være komplisert å avgjøre hva som har ført til skaden og etter hvert inntektstap. Det kan være flere omstendigheter som har gjort at skadelidte har falt ut av arbeid. Hvis en hendelse skal være ansvarlig for skaden og dermed inntektstapet, kan det være fordi denne hendelsen var tua som veltet lasset. Mange har kanskje greid seg i arbeidslivet med flere plager og lidelser, men når de blir påført en skade etter en ulykke, faller de helt ut av arbeidslivet. Hvis en kan si at ulykken var så vesentlig element i årsaksbilde at det er naturlig å knytte ansvar til den, vil det være årsakssammenheng. Da vil den siste skadehendelsen bli ansett som ansvarlig for hele skaden og det økonomiske tapet. Det heter at skadevolderen skal ta skadelidte som han er. At tapet blir høyere enn det hadde blitt hvis en annen person hadde vært utsatt for samme hendelse, er ikke av betydning. Skadevolder må dekke det hele og fulle tapet som skyldes skaden.

I saker om nakkesleng, som skiller seg fra andre skader, ved at de utvikler seg over tid og ikke like lett kan knyttes opp mot skadehendelsen, har det utviklet seg tilleggsvilkår for å ha rett til erstatning. Det må være en skadehendelse som har potensiale til å påføre en slik type skade som skadelidte har. Nakkeslengskader kan forekomme ved svært lav fart ved en påkjørsel bakfra. Hendelsen må ha tilstrekkelig skadeevne for at det skal bli erstatningsansvar.

Det er i tillegg et vilkår at den skadelidte har akuttsymptomer. Det må altså oppstå plager rett etter ulykken. Videre må det ha vært prosymptomer, det vil si at plagene viser seg kort tid etter ulykken og at de vedvarer i lengre tid.

Har du vært utsatt for en ulykke og lurer på om du har rett til erstatning?

 

 

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..