Trygderetten med ny praksis om rett til særtillegg som unge uføre for personer med ME

NAV har hatt en særlig streng praksis i saker som gjelder CFS/ME, både når det gjelder pleiepenger, uføretrygd og retten til å få beregnet uføretrygden med tillegg som ung ufør. Den siste tiden har Trygderetten behandlet flere klagesaker som gjelder særtillegg som unge uføre for personer som lider av CFS/ME. Her skal vi se på hva Trygderetten har lagt vekt på i de siste sakene.

TRR-2017-2803 

I en ankesak som ble avgjort den 7. september 2018 var spørsmålet om en kvinne som led av CFS/ME hadde rett til å få beregnet uføretrygden etter særreglene for unge uføre. 

 • Det var klart dokumentert at hun hadde CFS/ME 
 • Trygderetten la vekt på at kvinnen hadde greid å jobbe fram til tre måneder før hun fylte 26 år, og mente at det trakk i retning av at plagene ikke var så alvorlige.  
 • Trygderetten foretok en konkret vurdering av hvordan sykdommen hadde påvirket henne – det ble ikke lagt vekt på om hvilken grad av ME hun hadde.

TRR-2018-2118 

Ankesaken ble avgjort den 4. mars 2019. Problemstillingen var om en kvinne med blant annet CFS/ME hadde rett til å få uføretrygden beregnet etter særreglene for unge uføre. Hun hadde avbrutt skolegangen halvveis i videregående og hadde ikke hatt arbeid. Det var vurdert at hun hadde CFS/ME i moderat grad. Trygderetten uttalte: 

«Etter rettspraksis vil CFS/ME i moderat grad ikke innebære en funksjonsnedsettelse som anses som så alvorlig at vilkårene for ung ufør tillegg er oppfylt.» 

TRR-2018-371 

Ankesaken ble avgjort den 15. januar 2019 og gjaldt spørsmål om rett til å få beregnet uføretrygd etter særreglene for unge uføre. 

Trygderetten la til grunn at den ankende parten hadde ME-diagnose /postviralt utmattelsessyndrom. Trygderetten mente det avgjørende for vurderingen var

«den samlede medisinske tilstandens innvirkning på den ankende parts funksjonsevne i dagliglivet og arbeidslivet frem til fylte 26 år». 

Trygderetten viste til lagmannsrettsdom (LA-2011-94792) og tolket den slik at det først er når CFS/ME medfører at den som er rammet, hovedsakelig er sengebundet, at alvorlighetskriteriet normalt er oppfylt. 

Trygderetten gjorde en konkret vurdering av dokumentene i saken og la vekt på at ankende part hadde mottatt rehabiliteringspenger i et år. Det fremgikk av legeerklæring at hun opplevde økt symptomtrykk i perioden, men Trygderetten mente det ikke var dokumentert at funksjonsevnen var så redusert at hun kunne sies å ha vært betydelig invalidisert i dagliglivet. 

 • Vedkommende ble først sengeliggende etter at hun hadde fylt 26 år 
 • Det var ikke tema i saken i hvilken grad av ME hun hadde 

TRR-2018-652 

Saken gjaldt spørsmål om beregning av arbeidsavklaringspenger etter særreglene for unge uføre. 

Trygderetten la til grunn at hun var diagnostisert med CFS/ME, ekspressiv språkforstyrrelse, generalisert angstlidelse og somatiseringslidelse, og hadde hatt depressive perioder. Det avgjørende var hvordan de sammensatte helseplagene påvirket funksjonsevnen. 

 • Hun hadde ikke greid å fullføre videregående skole
 • Hun hadde ikke etablert seg i arbeidslivet, men det var ikke bare pga helseplagene. 
 • Hun fungerte i tilrettelagt tiltak 
 • Hun hadde fått innvilget 100% uføretrygd 
 • Hun lagde måltider selv 
 • Hun gikk i butikken 
 • Hun gjorde rent 
 • Dagsformen varierte og hun ble fort sliten 

Trygderetten vurderte at funksjonsevnen ikke var så svekket at hun måtte ha hjelp til dagligdagse gjøremål og at hun i perioder kunne fungere normalt. 

Konklusjon:

Det vi ser er at Trygderetten har lagt seg på en svært streng linje for søkere som lider av CFS/ME. En må ha alvorlig grad av CFS/ME for å fylle vilkåret om alvorlig sykdom. Det innebærer i praksis at man er sengebundet store deler av tiden. For å vurdere hvor alvorlig sykdommen er, har Trygderetten lagt vekt på hvor mye personene har jobbet, om de har greid å fullføre skole, om de lager mat og gjør husarbeid selv.

Lurer du på om du har rett til særtillegg som ung ufør?

Én kommentar

 1. Det er jo ubrukelig lovtolkning fra trygderetten sin side. Og linjen de har lagt for ME-syke er diskriminerende. Det er ikke et krav for Ung-ufør at man er sengeliggende. Man kan til og med jobbe 50% og få ung-ufør. Det er ikke sykdommen i seg selv, men faktisk funksjonssvikt sykdommen fører til. Det må jo vurderes i hver konkrete sak, ikke ut ifra grad av ME.

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..