Trygderetten med ny praksis om rett til særtillegg som unge uføre for personer med ME

NAV har hatt en særlig streng praksis i saker som gjelder CFS/ME, både når det gjelder pleiepenger, uføretrygd og retten til å få beregnet uføretrygden med tillegg som ung ufør. Den siste tiden har Trygderetten behandlet flere klagesaker som gjelder særtillegg som unge uføre for personer som lider av CFS/ME. Her skal vi se på hva Trygderetten har lagt vekt på i de siste sakene.

TRR-2017-2803 

I en ankesak som ble avgjort den 7. september 2018 var spørsmålet om en kvinne som led av CFS/ME hadde rett til å få beregnet uføretrygden etter særreglene for unge uføre. 

 • Det var klart dokumentert at hun hadde CFS/ME 
 • Trygderetten la vekt på at kvinnen hadde greid å jobbe fram til tre måneder før hun fylte 26 år, og mente at det trakk i retning av at plagene ikke var så alvorlige.  
 • Trygderetten foretok en konkret vurdering av hvordan sykdommen hadde påvirket henne – det ble ikke lagt vekt på om hvilken grad av ME hun hadde.

TRR-2018-2118 

Ankesaken ble avgjort den 4. mars 2019. Problemstillingen var om en kvinne med blant annet CFS/ME hadde rett til å få uføretrygden beregnet etter særreglene for unge uføre. Hun hadde avbrutt skolegangen halvveis i videregående og hadde ikke hatt arbeid. Det var vurdert at hun hadde CFS/ME i moderat grad. Trygderetten uttalte: 

«Etter rettspraksis vil CFS/ME i moderat grad ikke innebære en funksjonsnedsettelse som anses som så alvorlig at vilkårene for ung ufør tillegg er oppfylt.» 

TRR-2018-371 

Ankesaken ble avgjort den 15. januar 2019 og gjaldt spørsmål om rett til å få beregnet uføretrygd etter særreglene for unge uføre. 

Trygderetten la til grunn at den ankende parten hadde ME-diagnose /postviralt utmattelsessyndrom. Trygderetten mente det avgjørende for vurderingen var

«den samlede medisinske tilstandens innvirkning på den ankende parts funksjonsevne i dagliglivet og arbeidslivet frem til fylte 26 år». 

Trygderetten viste til lagmannsrettsdom (LA-2011-94792) og tolket den slik at det først er når CFS/ME medfører at den som er rammet, hovedsakelig er sengebundet, at alvorlighetskriteriet normalt er oppfylt. 

Trygderetten gjorde en konkret vurdering av dokumentene i saken og la vekt på at ankende part hadde mottatt rehabiliteringspenger i et år. Det fremgikk av legeerklæring at hun opplevde økt symptomtrykk i perioden, men Trygderetten mente det ikke var dokumentert at funksjonsevnen var så redusert at hun kunne sies å ha vært betydelig invalidisert i dagliglivet. 

 • Vedkommende ble først sengeliggende etter at hun hadde fylt 26 år 
 • Det var ikke tema i saken i hvilken grad av ME hun hadde 

TRR-2018-652 

Saken gjaldt spørsmål om beregning av arbeidsavklaringspenger etter særreglene for unge uføre. 

Trygderetten la til grunn at hun var diagnostisert med CFS/ME, ekspressiv språkforstyrrelse, generalisert angstlidelse og somatiseringslidelse, og hadde hatt depressive perioder. Det avgjørende var hvordan de sammensatte helseplagene påvirket funksjonsevnen. 

 • Hun hadde ikke greid å fullføre videregående skole
 • Hun hadde ikke etablert seg i arbeidslivet, men det var ikke bare pga helseplagene. 
 • Hun fungerte i tilrettelagt tiltak 
 • Hun hadde fått innvilget 100% uføretrygd 
 • Hun lagde måltider selv 
 • Hun gikk i butikken 
 • Hun gjorde rent 
 • Dagsformen varierte og hun ble fort sliten 

Trygderetten vurderte at funksjonsevnen ikke var så svekket at hun måtte ha hjelp til dagligdagse gjøremål og at hun i perioder kunne fungere normalt. 

Konklusjon:

Det vi ser er at Trygderetten har lagt seg på en svært streng linje for søkere som lider av CFS/ME. En må ha alvorlig grad av CFS/ME for å fylle vilkåret om alvorlig sykdom. Det innebærer i praksis at man er sengebundet store deler av tiden. For å vurdere hvor alvorlig sykdommen er, har Trygderetten lagt vekt på hvor mye personene har jobbet, om de har greid å fullføre skole, om de lager mat og gjør husarbeid selv.

Lurer du på om du har rett til særtillegg som ung ufør?

2 kommentarer

 1. Det er jo ubrukelig lovtolkning fra trygderetten sin side. Og linjen de har lagt for ME-syke er diskriminerende. Det er ikke et krav for Ung-ufør at man er sengeliggende. Man kan til og med jobbe 50% og få ung-ufør. Det er ikke sykdommen i seg selv, men faktisk funksjonssvikt sykdommen fører til. Det må jo vurderes i hver konkrete sak, ikke ut ifra grad av ME.

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..