Kan NAV kreve tilbake pengene du har mottatt?

Det hender at NAV foretar feil utbetalinger. Det kan skje der situasjonen har endret seg slik at mottakeren ikke lenger har rett til trygd, f eks fordi vedkommende har begynt å arbeide. Et annet tilfelle er der vedtaket om rett til arbeidsavklaringspenger har gått ut og NAV ved en feil fortsetter å betale pengene. Det hender stadig vekk. Problemet oppstår når den som har mottatt pengene har fått dem i god tro og brukt dem opp. Et tilbakebetalingskrav kan da ramme stønadsmottakeren hardt. Spørsmålet er; når kan NAV kreve at mottakeren betaler tilbake pengene?

NAV kan mene at penger de har utbetalt i form av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, uføretrygd eller andre ytelser skal tilbakebetales fordi mottakeren ikke hadde rett til å motta pengene. Det er ikke riktig. NAV kan ikke kreve pengene tilbake dersom den som har mottatt dem har vært i god tro og brukt opp pengene.

Mottakeren må ha vært uaktsom

Om NAV skal kreve penger tilbake, må den som har mottatt pengene ha vært uaktsom da han brukte opp pengene. Det betyr at mottakeren burde ha skjønt at han ikke hadde rett til pengene. Det kan virke selvfølgelig at du ikke er i god tro om du plutselig mottar penger inn på konto som du ikke har verken søkt eller bedt om. Hvis du har fått dagpenger for den tiden du har jobbet fulltid, er det ofte helt klart at du burde ha skjønt at du ikke hadde rett til pengene. Andre ganger er det ikke så enkelt. Reglene om trygd er omfattende. Det finnes utallige vilkår og unntak. Da er det mange som ikke vet når en utbetaling er feil. Hva om du trodde at du kunne reise til utlandet med arbeidsavklaringspengene fordi du hadde gitt beskjed til saksbehandler på forhånd? Hva om du ikke hadde fått beskjed om at vedtaket om arbeidsavklaringspengene skulle opphøre? Da er det mer usikkert om du har rett til pengene eller ikke. Da må en vurdere om du har vært uaktsom når du har brukt pengene.

En bestemmelse om dette finnes i folketrygdloven § 22-15. Etter denne kan en utbetaling bare kreves tilbake hvis den som har fått utbetalingen forstod eller burde ha forstått at utbetalingen var feil.

Det er et krav etter bestemmelsen at den som har fått pengene ikke hadde krav på dem. Dersom NAV mener at det ikke skulle ha vært gitt sykepenger fordi noen ikke var syk, må NAV bevise det. Men selv om NAV har utbetalt penger til noen som ikke skulle hatt dem så kan ikke NAV kreve disse tilbake om ikke den som mottok dem forsto eller måtte forstått at det var feil.

Forstod eller måtte forstå at utbetalingen var feil

Måtte forstå er et annet ord for uaktsomhet. Uaktsomhet vil si at andre i tilsvarende situasjon med tilsvarende kompetanse hadde forstått dette.

Det er her NAV ofte tar feil. Det er ikke et spørsmål om en hvilken som helst annen ville ha forstått at dette var en feilutbetaling. Det er slik at en må vurdere om den personen som fikk pengene utbetalt hadde forutsetninger for å forstå at det var feil. Var det noe i saken som gjorde at hun burde ha skjønt at hun ikke hadde rett til pengene? Da må man se på hvilken informasjon som er gitt. Har mottakeren fått informasjon om at hun ikke har rett til arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold? Noen ganger er det uenighet om informasjonen er gitt. Det er ikke nok at NAV hevder at mottakeren har fått informasjon. NAV må bevise at de har gitt informasjonen. NAV vil gjerne henvise til vedtaket, informasjon på nav.no eller brosjyrer som de har delt ut til mottakeren. Det er etter hvert mye informasjon som ligger på nettet som trygdemottakere forventes å skulle lese og forstå. De langt færreste leser all informasjonen som ligger ute. Likevel kan det bli forventet.

Må mottakeren melde fra til NAV om feilen?

I en sak jeg husker svært godt hadde en person som hadde problemer etter en hodeskade fått utbetalt overgangsstønad. I tillegg hadde NAV vurdert det slik at denne personen kvalifiserte til AAP. Siden personen fikk AAP, så skulle overgangsstønaden reduseres. Det hadde ikke vedkommende meldt fra om. Overgangsstønaden ble derfor ikke redusert. NAV mente at det var uaktsomt å ikke melde fra om dette. Det er to grunner til at dette ikke er uaktsomt. Det ene er at NAV selv har kunnskap om hvilke ytelser som NAV gir. Det er derfor ikke nødvendig for mottakeren å sende melding om det de har mottatt for mye. Det virker for alle som unødvendig å melde fra til NAV om at NAV har gitt en ytelse. Selv om det i seg selv skulle gjøre at det ikke var uaktsomhet, så vil personens forutsetninger også spille inn. I dette tilfelle så hadde personen kognitiv svikt som gjorde at ting ble vanskeligere. Derfor var NAV enig i at vedkommende ikke trengte å betale tilbake.

Altså; Om NAV skal kunne kreve pengene tilbake, avhenger av hvilke forutsetninger den de krever pengene tilbake av har. Dersom vedkommende var i det som vi kaller for aktsom god tro så kan ikke pengene kreves tilbake.

Om det er aktsom god tro henger også mye sammen med hva som er årsaken til feilen. Er det en feiloppføring på meldekort som er årsaken til feilutbetalingen, kan stønadsmottakeren ansees ansvarlig for feilen. Hvis man har gitt uriktige opplysninger til NAV vil det ofte være uaktsomt.

Er det uklart om personen har rett til stønaden eller ikke, så er spørsmålet om aktsom god tro vanskeligere.

Om NAV har krevd pengene tilbake fordi de mener vedkommende ikke var syk så må de som nevnt først bevise at vedkommende ikke var syk. Men om de skal kreve pengene tilbake så må også de bevise at vedkommende selv forstod dette. I slike tilfeller vil det være vanskelig å si at det ikke foreligger aktsom god tro.

Om NAV kan kreve pengene tilbake avgjøres derfor av hvorvidt den som har fått dem hadde mulighet til å forstå at de ikke skulle utbetales.

 

 

 

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..