Er ME en alvorlig sykdom?

Dersom man har blitt ufør av en varig og alvorlig sykdom før man fylte 26 år, kan man ha rettigheter som ung ufør. I det ligger det at man får en minstesats for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Meningen er at unge som ikke har rukket å få inntekt skal få en minsteytelse.

Frostating lagmannsrett avsa en dom i 2015 (LF-2015-174667), hvor spørsmålet var om en ME-syk kvinne hadde krav på ung ufør rettigheter. Hun hadde blitt konstant sliten og slapp mens hun studerte på universitetet. Da var hun 24 år. Da hun var 25 år, fikk hun diagnosen ME.

Retten vurderte om sykdommen var alvorlig nok til å gi henne rettigheter som ung ufør. Basert på rettspraksis og forvaltningspraksis uttalte lagmannsretten at ME var en sykdom som kunne gi rett til tilleggsstønad. Retten uttalte:

Praksis fra lagmannsretten og trygderetten i ME-saker viser at det skal mye til for at retten kommer til at det foreligger alvorlig sykdom, eksempelvis LA-2005-67533 og LG-2013-16980. Det beror på en konkret vurdering av sykdommen slik den arter seg for den enkelte om den kan anses å være alvorlig og varig.

I september 2016 behandlet Trygderetten Ankenr 15/04159 en sak hvor spørsmålet var om en kvinne som led av ME skulle få arbeidsavklaringspengene beregnet som ung ufør. Hun hadde blitt syk da hun var 21 år gammel. Hun fikk først en depresjonsdiagnose og siden ble det bekreftet at hun hadde ME.

Hva menes med alvorlig sykdom?

I vurderingen av hva som menes med alvorlig sykdom uttalte Trygderetten at det avgjørende var hvilken innvirkning sykdommen hadde på funksjonsevnen.

I rettspraksis har det vært vanlig å følge Helsedirektoratets veiledning som graderer ME-sykdommen inn i mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig grad. Etter veilederen anses det først som alvorlig grad når pasienten er sengeliggende. Trygderetten mente det ikke kunne kreves at sykdommen var gradert som alvorlig grad av ME.

Ikke krav at sengeliggende

Retten uttalte at det ikke var rettskildemessig dekning for å slå fast at alvorlighetsvilkåret i Ftrl § 11-16 først normalt vil være oppfylt når den som er rammet hovedsakelig er sengebundet.

Trygderetten kom til at sykdommen hadde hatt slike konsekvenser for kvinnen at den ble ansett som alvorlig. Retten uttalte:

Slik retten ser det tilsier opplysningene i saken at Ap har hatt så stor sykdomsforårsaket funksjonssvikt i forhold til arbeid at hun fyller vilkårene for å bli tilstått aap etter reglene for unge uføre.

Det kan etter dette ikke stilles som krav at en lider av alvorlig grad av ME ut fra Helsedirektoratets veileder, for å innvilge ung ufør tillegg.

Les også NAV er i utakt med forskningen i saker om ME

Kontakt Advokat Arild Almklov

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..