Gir ME rett til uføretrygd?

Hva er vilkårene for å få uføretrygd?

Det følger folketrygdloven § 12-6  at det er et vilkår for å få rett til uføretrygd at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte. I tillegg må inntektsevnen være varig nedsatt med minst halvparten. Det er også et krav at arbeidsrettede tiltak og behandling er forsøkt før uføretrygd gis. En problemstilling som gjerne oppstår i saker der søkeren lider av sykdommen ME, er hvilken behandling NAV kan kreve at søkeren gjennomgår og hvor mye arbeidsrettede tiltak vedkommende skal forsøke.

Hva er hensiktsmessig behandling av ME ifølge rettspraksis?

I Agder lagmannsrettsdom av 25.11.13 (LA_2012-170582) fant retten at den ikke var i tvil om at personen hadde betydelige helseplager som følge av ME, men retten var i tvil om den fremtidige utviklingen av helsetilstanden. Retten mente at det ikke kunne utelukkes at videre kognitiv adferdsterapeutisk behandling mot ME kunne gi resultater. Behandlingsvilkåret ble dermed ikke ansett oppfylt og kvinnen fikk avslag på uføretrygd.

Denne dommen stiller et svært høyt krav til bevis. Det var ikke nødvendig for NAV å bevise at terapi ville ha effekt. Det var tilstrekkelig at det ikke kunne utelukkes. Det har siden 2012 kommet mye ny forskning om behandling av ME og det er derfor grunn til å tro at bevissituasjonen er annerledes i dag.

Trygderettsavgjørelse 10.4.15 mente Trygderetten at behandlingsvilkåret ikke var oppfylt så lenge det ikke var gjort målrettede behandlingsforsøk med kognitiv tilnærming.

Flertallet, juridisk og medisinsk kyndig rettsmedlem, var enig med NAV Klageinstans i at behandlingsvilkåret i folketrygdloven § 12-5 ikke var oppfylt så lenge det ikke var gjort målrettede behandlingsforsøk med kognitiv tilnærming. Flertallet viste til at det foreligger klar vitenskapelig dokumentasjon for at denne behandlingsformen har vist effekt, jf. også anbefalinger i Helsedirektoratets nasjonale veileder for pasienter med CFS/ME.

Når det gjelder behandling for ME/CFS fremgår det av Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer til folketrygdlovens bestemmelser om uføretrygd, at kognitiv terapi og gradert treningsterapi er ansett som gunstig. Det er også lagt til grunn av Trygderetten og lagmannsretten. Det er i samsvar med Helsedirektoratets nasjonale veileder for CFS/ME. helsedirektoratets side om ME/CFS

Helsedirektoratets veileder

NAV er i utakt med forskningen i saker om ME

Det er uheldig at veilederen, som ikke er oppdatert, brukes til å sette generelle krav overfor alle med ME. I veilederen er det presisert at metoden må tilpasses pasienten. Det betyr at ikke alle behandlingsformer fungerer for alle. I noen tilfeller kan terapi og trening føre til forverring av helsetilstanden.

Når kan det gjøres unntak fra behandlingskravet?

Det kan gjøres unntak fra kravene om behandling og arbeidsrettede tiltak hvis det er åpenbare grunner til det.

NAVs praksis er at personer med mild grad av ME som hovedregel forutsettes å gjennomføre arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Det skal imidlertid ikke gjøres dersom det forverrer helseplagene.

ME-syke lider av en fysisk sykdom som fører til utmattelse. Det vil derfor ikke ha noen hensikt å gjennomføre arbeidspraksis hvis det øker utmattelsen.

Mange ME-pasienter lider i tillegg av psykiske vansker. Da krever NAV at en utredes av psykolog før vilkårene for uføretrygd anses oppfylt. Terapi vil imidlertid ikke kunne bedre ME-pasienters arbeidsevne.

Det er ingen kjent behandling som kan forbedre inntektsevnen hos ME-syke. Det må derfor anses åpenbart at det ikke er hensiktsmessig å kreve at behandling forsøkes.

Når kan man søke om uføretrygd?

Kontakt advokat Arild Almklov

 

 

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..