Nyheter

Fibromyalgi og psykiske plager fra før var ikke til hinder for erstatning for yrkesskade

Barneforsikring – hva får du egentlig når barnet blir alvorlig sykt?

Når kan man klage på avslag fra NAV?

Er ME en alvorlig sykdom?

Kortere arbeidsavklaring – hva betyr det?

Hvorfor gir NAV avslag på stønad ved fibromyalgi?

Fikk sovesyke etter svineinfluensa-vaksine – tilkjent 4,5 millioner i erstatning

Krav om nedsatt arbeidsevne for å få arbeidsavklaringspenger fra NAV

Arbeidsavklaringspenger under skolegang – alderskrav

Lagmannsretten vurderte om angst ga rett til uføretrygd

Hvor mye er ung ufør tillegg?

Når kan man søke om uføretrygd?

Gir ME rett til uføretrygd?

Foreldre til ME-syk fikk medhold i Trygderetten i sak om pleiepenger

NAV er i utakt med forskningen i saker om ME