Om helsejus

Helsejus er en plattform for rettslige spørsmål om helsetjenester, trygd og erstatning for skade. På denne siden finner du informasjon om helselovgivning, klageadgang, rett til erstatning, trygd og mye mer. Det vil være nyhetsartikler om aktuelle saker som omhandler disse spørsmålene. Siden drives av advokat Arild Almklov som jobber som advokat i Tønsberg. Les mer om advokat Arild Almklov på om advokat Arild Almklov